Tilmelding til Direktøren

Du skal være medlem af Direktøren og indbetale et årlig brugergebyr/kontingent på kr. 200,- på Direktørens foreningskonto: Sydbank Regnr 7045 Konto nr. 0001308855  for at få lov til at bruge huset.

Når du har sendt nedenstående tilmelding og indbetalt kontingentet, fremsender vi nøglekoden til den opsatte nøglebox som er monteret ved hoveddøren, og du vil blive kontaktet af din Tovholder for nærmere aftale.

Malegruppen
Syværksted
Grafik- og lerværksted
Metal/ smykkeværksted
Træværksted
Udstillingsgruppe
Historisk arkiv
Work shops - møder
Ældresagen